lusio loader
Септември 23, 2019 Post available in English

Дизайн стратегия за нов клон на Основно прогресивно училище

Седалище на 3. Прогресивно училище - клон Слатина

Blog picture

Още за проекта:

Клиент: Oсновно прогресивно училище
Локация: София, България
Тип: Проект за преустройство
Площ: 1080 м2
Година: 2019 - първи етап

Цитат от проучване:

“Искаме повече възглавници и диванчета, подът и стените също да са меки .”

ученик от 5. клас

За кого е:

Деца в предучилищна възраст, ученици 1-7 клас; учители; общността на прогресивното училище

Предизвикателство:

Дълбок анализ на спецификите на училището и, съвместно с учителите, учениците и ръководството, създаване на смислено и адаптивно към нуждите им пространство.

Етапите на дизайн са следните:

  • разговори с учители и ученици и наблюдение на процесите в учебното пространство по методологията “дизайн мислене”. По този начин се запознаваме с две отправни точки на проекта: мечтите на ползвателите на пространството и ежедневните им предизвикателства, които дизайнът трябва да реши
  • провеждане на работилници съвместно с учители и ученици и извличане на идеи за мечтите и предизвикателствата на пространството
  • изготвяне на дизайн стратегия и архитектурен проект за новото пространство на база на придобитите знания от предходните два етапа

Дизайн решения:

За да отговори на нуждите на учителите и учениците, излязли от проучването и работилниците, плановата организация на етажа се променя напълно:

Обособява се голямо общо пространство пред стълбището чрез събаряне на стени в коридора, което става притегателен център за цялото училище, с достатъчно светлина и площ, за да поеме разнообразни функции: зона за изчакване за родители, изложби, общи събирания, празненства. В него се разполагат ниски шкафчета, меко и подвижно сядане, ниски подвижни библиотеки, подвижни акустични пана.

Всяко от двете крила разполага с дневна, която служи като общо пространство за събиране на учениците. В тях са обособени кътове за разговори, работа в екип, гледане на филми, ниша за четене и индивидуална работа, шкафчета за лични вещи, стена за катерене.
Масите са мултифункционални и преместваеми и могат да се скрият под прозорците, за да освободят пространството. Активните столове позволяват движение на тялото, а по земята им килими, на които децата седят. Акцент в помещението е амфитеатърът, облечен в мек материал, който продължава по стената и допринася както за уюта, така и за акустиката в помещението.