lusio loader
Септември 4, 2019 Post available in English

Детска градина “Излез навън”

Детска градина в Горна Баня, София; конкурс

Blog picture

Още за проекта:

Организатор на конкурса: Столична община
Локация: София, България
Тип: Ново строителство
Площ: 1856 м2
Бюджет: 2 500 000 лева
Година: 2019
Екип: Лусио, арх. Красимир Крумов, арх. Иванка Иванова, арх. Деница Динчева, арх. Захари Мерджанов, арх. Даниела Славова, арх. Анета Славова

Вдъхновение:

Увеличаване на времето, прекарано в игра навън, дори и в лошо време.

Обитатели:

Деца 2-6 г., учители и възпитатели, родители

Предизвикателство:

В бързо разрастващата се столица има недостиг на детски градини, които да поберат всички деца на възраст между 2 и 6 години. Вече съществуващите са претъпкани с повече, отколкото могат да поемат и споделят следните предизвикателства:

  • ”Филтърните” пространства, които служат за детски обувки и връхни дрехи обикновено не са директно свързани към двора за игра. Това означава, че децата не могат да преминават с тях през занималнята и за да излязат, в повечето детски градини трябва да се върнат по пътя, по който са дошли, да заобиколят цялата сграда и да излязат в двора й. Предвид факта, че всеки възпитател се грижи за около 35 деца, целият ритуал по излизане навън се превръща в логистика, която много предпочитат да си спестят и в резултат на това децата не излизат навън толкова, колкото имат нужда.
  • За повечето деца моментът на раздяла с родителя е негативно преживяване, което свързват с детската градина. Родителите също преживяват тежко този момент, а много детски градини дори не им позволяват да влизат вътре и са принудени да оставят децата си на входа.
  • Децата прекарват повече будно време в детската градина, отколкото в дома, а в повечето детски градини усещането за дом и уют липсва. Мащабът и формата им не са съобразени с детският мащаб и очаквания за приятелска среда.

Дизайн решения:

  • Всички занимални се намират на приземно ниво и прилежащите им филтри имат директен достъп до детската площадка. Това улеснява възпитателите при извеждането на децата навън без страха да ги загубят докато обикалят цялата сграда. Покрити декове позволяват децата да си играят навън дори и при лошо време.
  • Приветливо отворено пространство при входа кани децата и техните родители да прекарат време заедно преди да се разделят. Меки люлки, хълмчета за катерене и батут подканват децата към игра. Пространството служи и като място за събития, а до него се намира салонът, който се отваря и се приобщава към него.
  • Мащабът на сградата е разбит и умален със силуета на къщичка, както децата го рисуват. Фасадата откъм улицата е с височината на един етаж, за да намали усещането за индустриален комбинат.